چاپ کتاب - انتشارات سخنوران -چاپ کتاب- تبدیل پایان نامه به کتاب-مراحل چاپ کتاب - انتشار کتاب - چاپ کتاب شما - هزیه ی چاپ کتاب - تبدیل پایان نامه به کتاب - چاپ مقاله ای اس ای و ای اس سی

—————————————-

کتابهای چاپ شده در نمیسال اول 95-09120617283 مشاوره رایگان

کتاب فارسي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮﻃﺎن‌ﻫﺎی زﻧﺎنکنگره سراسری سرطان‌های زنان ایران ( هفتمین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قرآن و سخنوران…رزاق‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اطلس رنگی آناتومی پرندگانم‍ک‌‌ل‍لان‍د، ج‍ان‌‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي موسیقی در آزمون تئوری موسیقیمرادیان، حمید۱۳۹۵.
کتاب فارسي علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگی در جهان اسلام (در آینه نوگرایی و اصلاح‌گری)فرخان، امین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تذکره سخنوران چشم دیدهت‍رک‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ت‍رک‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي موسیقی آزمون ۲: مبانی نظری موسیقی ایرانمرادیان، حمید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اخلاق در سازمان و مدیریتامامی، مصطفی‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه مقالات همایش انسان‌شناسی فرهنگیهمایش انسان شناسی فرهنگی‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اقتصاد خوشبختیامام‌شوشتری، سیده‌پونه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي من و مادربزرگسلیمانی، معصومه‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي اندازه‌گیری سرمایه اجتماعینیازی، محسن‏‫۱۳۹۵.‬‬‬
کتاب فارسي سبک‌های لیکرت در موفقیت سازمان‌هاجزینی‌زاده، سمیه‏‫‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معمای هستیدهقانی، مدینه‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي نامه‌ی یک زن ایرانی برای آقای استیون هافکینگشفیعی‌ دهاقانی، زهرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با هم نقاشی کنیمموسوی، هدی‌‌سادات‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي علم پرسپکتیو برای معماران و طراحانکاظم‌پور، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی ترسیم پرسپکتیوکریمیان‌بروجنی، آتوسا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي دانشگاه‌های مجازی در خدمت توسعه آموزش عالیسلطانی دزکی، زیبا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش مجازیاطهری‌بیرق، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اخلاق و غیراخلاققریشی، سيدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي صلح پایدار جهانی در خرد فلسفی کانتآل امین، محمدجلیل‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگیبهمنی‌چوب‌بستی، اکبر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خانه‌های تطبیق‌پذیرفریدمن، آوی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ریسک و کاربرد آن در صنعت بیمهرشیدی، آیدین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتوبوس مرا می‌خوردعباسی، محمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي معماری دیالکتیک شهرساداتی، شمیم‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي شناسایی ترکیبات آلیسلیمانی، موسی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای چاه‌پیمایی و روش‌های مدل‌سازی آنهاکشاورزی پورتفتی، سوفیا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ازدواج به شرط چاقوبرخورداری، فهمیه‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش جامع برق ساختمان و سیستمهای اعلان حریقمرادی حاجی‌تقی، حسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت منابع انسانی در بخش کشاورزی با رویکرد آِموزش محورضیائی‌مهر، مجتبی‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي هوش عاطفی و عملکرد تحصیلیخبازی، عزت‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تب ترانهامیریان، سمیرا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت ورزشیشاهسوند، حسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کلیات درمان وابستگی به مواد با تاکید بر خانواده‌درمانی…اردوبادی، شاهین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش عرف در مسئولیت مدنینوری، علی‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مباحث نوین در مدیریت مشارکتیپرویزی، مجید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیعموزاده، هوشنگ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تغذیه قبل و در طول ورزشفروحی، محمدرضا‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رویکردی به بانکداری: بانکداری سنتی- الکترونیک- مجازیمیرزایی، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت معماری تجارتموسوی، سیدحسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز چیست؟حسنی، سوسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش آموزشی وسایل کمک آموزشی در یادگیریدودمان، پروانه‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي تغییر نرخ بهره بر بازدهی بیمه‌ عمرپیرویسی، سعید‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی و مالیات بر ارزش افزودهنامور‌عباسعلیلو، رامین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تریاژ و رضایتمندی بیمارعباسی، فتانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول راهسازی و نگهداری راه‌هامقید، ایمان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی بر راهبردهای مدیریتیحسین‌زاده، حامد‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫مبارزه با جرائم اقتصادی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی‮‬حبیبی، زینب‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قانون به زبان سادهموالی، همایون‏‫‏‫۱۳۹۵ -‬‬
کتاب فارسي رویکردی نو بر ایجاد حس تعلق به مکان در شهرهای جدید ( با تاکید بر شهر جدید پرند)ابراهیمی، مهدیس‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول و مبانی روش تحقیقمعتمدی‌ راد، محمد‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدرک زندگیمرادی، محمدرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي معجزه ترک سیگارقاضی مرادی، داریوش‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انگیزه و یادگیری همراه با فراشناختهاشمی، وجیهه‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي تامین منابع مالی در شرکت‌هاعباسی، لیلا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شرکت در قتل و شیوه مجازات آن در فقه و قانونیوسفی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تضمین حقوق اشخاص از منظر ثبت آنیافشارنیا، سمانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه واژگان زبان تخصصی : رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورآقازاده ابری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی استانداردهای آموزشی مدارس تیزهوشانمزروعی، زهرا‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مطالعه با دو نیمکرهرسول‌پور، حسین‌محمد‌‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سوپر استارغلامی، محمدحسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جاذبه‌های گردشگری شهری و نقش آن بر توسعه پایدارمحمودنژاد، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بحران‌های مالی در صنعت بانکداریرشیدبیگی، نرگس‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه قوانین و مقررات کانادامحمدعلی یان‌لاریجانی، سیدمحمد‏‫۱۳۹۵ – ‬
کتاب فارسي خاکهای آلی، پارامترهای مقاومتی و روشهای بهسازی آنها‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کار حضرت فیلغریبیان، سید محمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیزیولوژی ورزشی پیشرفته محیطچونگ، ‏‫استیون اس.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندیشه سیاسی امام علی (ع)ولی‌زاده، حیدر‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تحلیل عملکردی معماری ایرانیفلکی‌تبریزی، مناف‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي در مسیر گوگلیعقوبی، محمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تفسیر حقوقی قرآنمیرزاخانی، حسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جادوی اعتماد به نفسکریم‌زاده، محمود‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي از سرم می‌پرد پرنده شدنپدرام‌پور، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی متابولیت ثانویه و اسید چرب در خانواده گل‌ گاوزبانطراوتی، گلناز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگارش و ارتباطات علمی در کشاورزی و منابع طبیعینایر، پی. کی. راماچاندران‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي واجب‌تر از نانِ شبعابدی‌ ثمرین، مجید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت خدمات الکترونیک بانکیقاسمی، اکبر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با دست خود آینده فرزندت را بسازملکی، انسیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي صلای بهاربهشتی روی، بهارک‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کروکی‌ِ خواستهبرجی، ایمان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استرس شغلیبهرامی کوهشاهی ، سوسن‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي سخنرانی در ۵۰-: در جمع کمتر از پنجاه نفر بدرخشید و رهبری کنیدرسول‌پور، انورمحمد‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرار از قلاب هکرها: راهنمایی کاملا عملی برای آشنایی با امنیت شبکه‌های کامپیوتری و جلوگیری از نفوذ افراد سودجومحمدی کردیانی، محسن‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي در فروش بیمه به صنایع ستاره شویدتجزیه‌چی، شهرام‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جعبه‌ابزار مهندس نیازمندی‌هاغلامی، زهرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اسرار ارتباط موثر: اسراری که با داشتن آنها بهتر می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنیدحیدری قاسم‌آبادی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تمرینات پیلاتسبازیار حلیمه جانی، فاضل‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های کلامی در کسب‌ و کارقهرمانی، فرزانه‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي پازل سخنرانیعبداله‌پور، خالق‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ردپای ماندگارفاضلی، احمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت رفتارهای نابهنجار در تماشاگران فوتبالموحد، محمدامین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معلمان به عنوان اعطاء‌کنندگان یادگیری به دانش‌آموزاناصل‌مرز، فریبرز‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه ملیمهرآسا، جمشید‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مذاکره سبز: بیشتر از ۵۰ هزار مذاکره با خود دیگران در روز انجام میدهیمبهرام‌پور، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استافیلوکوکوس اورئوس و بلوط ایرانیحاجی‌زاده سی‌سخت، بهنام‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی و مدیریت دانششهرکی ثانوی، فرح‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک سازمانهای ورزشیمیرهادی‌زاده، نسترن‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي پراکنده‌رویی شهرهاروشنی، نادر‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي چگونه خوب صحبت‌ کنیم؟حمیدی، پردیس‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر موزه​‌های​ مردم‌شناسی و مفاهیم فرهنگ عامهعطایی، رقیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رنگین کمان مغزحمیدی، سارا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار تفکر سخنرانمعین، احمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جاذبه‌های گردشگری اراک؛ شهر مفاخر ایرانجوادی، سیدرضا‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ارزیابی اثربخشی سیستم آموزشقاسمی‌ قاسم‌وند، محمودرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند و بازاریابی رابطه‌مندسماوات اکباتان، نگار‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد و رضایت شغلی در سازمانفتاحی، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نسل برتراعتمادیان، عبدالرضا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راه‌کارهای نرم‌افزار هوشمندحسنی، محسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آژیرمشایخ، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جرایم علیه امنیت: دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق ایرانسلمانی، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پادگان بهبودی: راهنمای عملی برای عادت به توسعه‌ی فردیعلوی‌ طباطبایی، سیدمحمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دو کلام حرف حسابسلیمی، لیلی‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫مشتری امروز‮‬غزنوی، ابوالحسن‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫کسب ثروت به روش لاک‌پشت‌ نینجا‮‬ابوالحسنی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي بررسی شخصیت‌های مثبت و منفی زنان بر اساس قصه‌های عامیانهمهرکی، شهین‌دخت‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقاط مرجع استرات‍ژیک در طراحی استراتژی بازاریابیمنصوری، حامد‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي بررسی شخصیت اساطیری زنان با تکیه بر داستانهای عامیانهمهرکی، شهین‌دخت‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چترم، از تو پرم ( مجموعه عکس‌نوشته)واثقی‌نیا، نفیسه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بچه آنقدر بازی نکن، بازی بسازاثنی‌عشری، سمیرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫همیشه در ماه عسل باشیم!‮‬سالمی، امیرحسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاریخ سیاسی اجتماعی یهودیاراحمدی، میلاد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لطفا منتظر بمانیدرحیمی، مجید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدرسه‌ی ازدواج پایدار، همسران وفادارحیاتی، نسرین‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي گل خجالتیاسلامی فرد، پارسا‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي قوانین کیفیت در بسته‌بندینیک‌نام لاله، ابراهیم‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و رفتار سازمانی در سازمانهای بهداشتیرضوی وانانی، سیدمهدی‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تو منحصر به فردی: راهنمای ساده و کاربردی برای افزایش اعتماد به نفس تا رسیدن به موفقیت و آرامشخیاط‌فراهانی، پروانه‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي اژدهای فرزندت را رام کن!: راههای عملی برای تربیت اخلاقی کودکان…جعفرزاده، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهنمایی درباره خورشید برای کودکان مصروع و اعضای خانواده‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دوستان به جای ما (داستان)رهبری، فاطمه‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه اقتصادینجفی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نظام ثبت املاکفراهانی، عاطفه‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي ساختار کلی و بررسی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز شبکه حسگرتهمتن، صادق‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فانوس گردشگریمرزبان، لیلی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنده برندهفاضل همدانی، نغمه‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي رموز موفقیت در کسب و کارزارعی‌پور، عماد‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي قواعد سینمایی ضبط درام ( با تاکید بر آثار رابرت ویلسون)پویامهر، مانا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي موفقیت در بازاریابی شبکه‌ایآنتونیو، ویکتور‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سخنرانی مدیران ایرانی به شیوه استیو جابزپاک‌نژاد، فرشید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیری در طراحی شهریحاجی حسینلو، سینا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سطح عملکرد در ساختمانهای فولادیخداویردیلو، امیر‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي نام‌های تجاری، تنبل، زرنگ، خنثی: دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمندمهدی نژاد، احسان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کپسول گفتگوگنجی، کامران‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت حاصلخیزی خاک در مزارع برنجآرام، هاشم‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي التیام زخم سفیدصبامهر، ارسلان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیروزمندانه سخنرانی کنعلی‌عبدالهی، حامد‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مادهاانصاری، احمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر یادگیری و فراموشی سازمانیشایان، محمود‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شمع شبدباغچی، رضا‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مبانی توسعه روستاییایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سلامت اجتماعی درآمدی بر مبانی نظری، مفاهیم، ابعاد و شاخصهامحققی‌کمال، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت نوآوری در صنایع کوچک و متوسطنادری، علیرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعارضات زناشوییقزلباش، مریم، ۱۳۵۶‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکیتیبالس، ‏‫هری اف.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد جوامعامانلو، محمدحسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ارتباطات استراتژیک در مدیریت بحرانری، ‏‫سالی ج.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماد و عناصر شیعی در نقّاشی قهوه‌خانه‌ایحسین‌آبادی، زهرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ایران و عربستان در ژئوپلتیک خاورمیانهلطفی، حیدر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهبود مدیریت و قدرت رقابتعیوضی‏‫، میثم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران در صنعت گردشگری: حل بحران؟پفور، کریستف‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت استراتژیکانگزی، پوریا‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي زندگی پیاده در فضای شهریحبیبیان سزاوار، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش معلم و شاگرد در آموزش فلسفه به کودکاناصل‌مرز، فریبرز‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي آموزش خلاقیت در کلاس درساصل‌مرز، فریبرز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی (سیستم‌های پویا)ن‍اظم‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اروپا ۲۰۳۰خانعلی‌زاده، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تجارت الکترونیک و فروش محصولات بیمه‌ایعیوضی‏‫، میثم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و نوآوری سازمانیحسینی برناجی، کیهان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شنبه شادحاجی ولیئی، فاطمه‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي داستان‌نویسی برای همه: آموزش به زبان ساده به همراه تمرينات كاربردیطاهری، مصطفی‏‫‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کاربرد سیستمهای اطلاعات هوشمند در مدیریت بانکداریآروند، حمید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي احادیث نبوی نهج‌البلاغه در منابع اهل سنتفهیمی‌تبار، حمیدرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ولایت‌نامه طاهر آتشی‌شیرازیآت‍ش‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، طاه‍ر‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي زندگی در پیله (مجموعه شعر)ده ده جانی، رسول‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زبان بیمارحق جو، پروانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لذت سریع ثروتبشیری، شهاب‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي استراتژی اقیانوس آبیطاهری مینا، فوزیه‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاثیر تشویق در افزایش یادگیریحدادان، عادل‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش مدار فرمان و plcبیگدلی، محمود‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شیرین‌سازی گاز طبیعی ترش با استفاده از میکروبهادهقانی، بابک‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي اصول کاربردی آمادگی جسمانی از تمرین تا مسابقهعبداللهی، صادق‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ثروت نهفته در بورس ایرانسلطانی، مهرناز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تاریخچه مدیریت تلفیقی آفات در ایران‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تریکوگراما عامل کنترل بیولوژیکناتسن، آلن‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت جامع آفات کرم‌ها و حشرات سیببارت، ‏‫بروس ا.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به مدیریت لجستیک سبزقهرمانی نهر، جاوید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫هشت عامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانیطباطبایی، سیدمسعود‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي آموزش جامع و اصولی نقاشی به کودکان و نوجوانان: بین ۵ الی ۱۲ سالداوری، نسرین‌السادات‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کمک‌های اولیه روان‌شناختی یک راهنما برای حمایت افراد صدمه‌دیده از بلایاانجمن روانشناسی استرالیا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي داراب‌نامه مولانا بیغمی از نگاهی دیگرکریمی، زهرا‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ‏‫از انحلال تا تجمع یونیکیشانی فراهانی، روشنک‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آسیب‌شناسی اجتماعی‮‬نیازی، محسن‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مروری بر رفتار موج‌شکن‌های شناورشاگردی، احمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی مثبت‌نگر در مدرسه‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي نگرشی جامعه‌شناختی به توسعه و بایسته‌های هویتی آنرشیدی، حسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی بر اقتصاد ایران در دوره عباسیانرستمی، عبداله‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي برنامه‌ریزی آموزش فنی‌ و حرفه‌ایسلطانی‌ دزکی، سمیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آب شیرین‌کن خورشیدی و ساخت آن به روش رطوبت‌زنیسبوحی، فرانک‏‫۱۳۹۵.‬
آخر  بعد  قبل   اول صفحه  4 از   11 تعداد رکورد در هر صفحه
کتاب فارسي غایه‌المخلوقشادبابایی، سجاد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راز اعداد در تمدنهای آسیاییدادور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي بحران مالیمرادی، صادق‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي توسعه شهری پایدار‏‫۱۳۹۵‮‬.
کتاب فارسي آسمان که همیشه آبی نیست؛ اصلا چه اشکال داردکردانی، مریم‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي انسان نئاندرتال شانیدار و مقایسه با نوع هموراکتوس و هموساپینسبارانی‌نیا، سارا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر نانو ذرات بر ژنوم باکتری‌های بیماری‌زامیرحسامی، رامین‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي عزت نفس مدیران‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای محافظت از ساختمان‌های میراث فرهنگیبهاوان، نیرمان‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي محافظت از میراث فرهنگی در هنگام جنگ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهشت‌ فروش کجاست؟رمضانی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تخلیه اضطراری در آتش‌سوزی و مبانی محاسبه زمان تخلیهامیدی‌خواه خرشتمی، عاطفه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید!قاسمی، حامد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سخنرانی به زبان سادهدهقانی، بهمن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر الیاف بر خواص بتنطورچی‌رودسری، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری در پرتو نمازحیدری، صابر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الفبای سخنرانیصادقلو، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫راهنمای موفقیت در مهارت‌های تفکر انتقادی( در ۲۰ دقیقه در روز)استارکی، ‏‫لورن بی.‬‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر ژنتیک جناییگ‍ودوی‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي ماهیت و آثار رجوع در طلاقمیرشاهزاده، سیدمحمدشهاب‌‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي سوگند و شهادت دروغ در حقوق جزای ایران و فقه امامیه‎رشیدی‌نیا، شیرین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش معنوی و هوش هیجانیغلامرضایی، هادی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روسازی‌های مرکبزارعی، شاهرخ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اثربخشی عوامل موثر بر کارآمدی روابط بنگاه- مشتری در عرصه تجارت الکترونیکم‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیکم‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیق در علوم انسانیم‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کم‌تجربه‌ها نوربالا برانیدناجی، علی‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫‬فناوری نانو و صنایع غذاییصفرپور، بهناز‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش محیط زیست در برنامه درسی مدرسهکریمی، بهنام‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتیسممحمدزاده، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش فرهنگیمحمدزاده، مریم‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫از کرانه تا پسکرانه (سیراف، عسلویه، مهر)‮‬غلامی، محمد‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي فرهنگ‌سازی ترافیک در کلان شهرها‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیش‌بینی دما برمبنای الگوریتم‌های فراابتکاریخسروی‌نیا، شکوه‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬
کتاب فارسي مؤلفه‌های هوش هیجانی در محتوای کتب آموزشیاسماعيليان بهنميری، سمیه‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مدیریت امروزی فروشمهرگان‌نیا، محمدعلی‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي نطق زیبارنجبر، شهرام‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویییوسفی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدارس هوشمند یا عادی؟محمدزاده، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرزندخواندگی در ایران و هندعباسی، فهیمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﻣوﺛﺮ ﻏﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣوﺛﺮ ﺷﻮﯾﺪفتاحی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داده‌های دیدنیروشنگر، امید‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اثر افزایش اندازه دولت بر روی رشد اقتصادی در ایرانآقانیا، پریسا‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تلفن همراه شما، چاه نفت شماستعباسی، فرزاد‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بررسی نانو‌ذرات در سیلاب‌زنی مخازنخسروی‌نیا، محمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ژئوپلتیک اقوامسروستانی، علیرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیقعباسی، فرشته‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي متابولیسمکافی، کارول جین‏‫‬‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي توسعه گردشگری؛ الزامات و راهکارهاحاتمیان، امین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد QFD و نظریه فازی در طراحی محصولعبد‌اللهیان، فلورا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکانپویان، محمود‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي هم سیاحت هم تجارت، بازاریابی و تجارت با مالدیو بهشت روی زمینفرشیان، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محب و محبوبک‍ات‍ب‍ی‌ ت‍رش‍ی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کلیات بهداشت محیط در حوادث و سوانح (ویژه کلیه گروه‌های امداد و نجات)‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیمحمدی راد، منصور‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاهنامه از دریچه سینمانژادنیلی، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استرس اکسیداتیو در بیوشیمی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شگفتی شکرگزاریامونز، ‏‫رابرت ا.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي افزایش قدشکراللهی، محمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هامون، نیاز صیادانکیخا، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه و منزلت انسان از دیدگاه اسلام و روانشناسیدودمان، پروانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحرانمولوی، مهران‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های ارتباطی والدین و تربیت فرزندان در خانوادهنژادی، اعظم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تصویر بدن و هویت در جوامع معاصر از دیدگاه‌های روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناختی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی فقهی و حقوقی پولشوییهنرجو، شهاب‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای کاربردی مدیریت پروژهیگانه‌خاکسار، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عزت نفس و عملکرد کتابدارانمعظمی، معصومه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مولفه‌های برنامه درسی کتاب کار و فناوریبابایی‌فیشانی، نسیم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اعجاز و معجزه رسول اکرم(ص)نجاتی، مرضیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اضطراب (به همراه پروتکل جلسات درمانی)امیدی، عبدالله‏‫‬‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي نگاه متمایز شاملو به شعر و زباندهقان خلیلی، بیتا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نقش برنامه‌های آموزشی در یادگیری کودکاندودمان، پروانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نظریه جایگاه عقل و آزادی در جسمطبسی، پرویز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آزمایشگاه هیدرولیکآذرخوش، حجت‌اله‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش دین بر تربیت روح و اخلاقدودمان، پروانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قدرت اجتماعی برندقلندری، کمال‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سنگ‌های معدنی در عرصه صادراتمبین ناجی، محمدرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي علوم و فناوری نانو مرجعی برای مدرسین و علاقه‌مندان‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و رفاه اجتماعیقره‌باغی، حمید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول حسابداری ۱صابر ماهانی، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بالندگی سازمان و رفتار شهروندیبهراد، مسیح‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نقش مدیریت فرهنگی در پیشرفت و سلامت فرد و جامعهدودمان، پروانه‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي یک عاشقانه محض… نگران خودممپروانی، ناصر‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بیوشیمی برای دانشجویان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طلوع نور : ( مجموعه‌ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی)جعفری، جعفرقلی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مناطق آزاد تجاریآزادی، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سودجلیلیان، فوزیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیشرفت تحصیلی با ورزششهبازی، حسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انتخابات در اندیشه نظریه‌پردازانزمانی، رویا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری بناهای شهر بیشاپور در ادوار تاریخی و اسلامیمحمدی، غلامرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ژنتیک مندلی و گیاهیعباسی، علی‏‫‬‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي امنیت شغلی و تاثیر آن بر سلامت فرددودمان، پروانه‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي تمرکز‌زدایی اداریزارع، رضا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اختلالات اضطرابیراستی، لیلا‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي من حسین‌بن‌علی هستمع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، م‍ع‍روف‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی هنرمندانشیرازی، عفت‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران در کولاک راههای شریانیمقید، ایمان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد اینترنت اشیا در صنعتمصطفی‌پور، حسین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تحدید دریاهای سرزمینیدهقانی، حمیدرضا‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي طراحی فضاهای خلاق برای کودکانبخشی‌بالکانلو، عادل‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مساله‌یابی یا مساله‌سازی: مساله این استفتوت‌ کریمی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي وضعیت زنان شاغل در ایرانزمانی، رویا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫شبکه‌های حسگر بیسیمیحیی‌پور، موسی‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي دیوار برشی کامپوزیتشیرزاد چناری، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند مشتری محور در صنعت تولید تایر ایرانعباسی‌ ابیانه، ریحانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استانداردهای طراحی پارکینگکاظم‌پور، علی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ردپای گلستان در بهارفیروزی، زیبا‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي انگلستان در خاورمیانهسعیدی، رضا‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي ‏‫خاورمیانه عربی در تقابلات آمریکا و روسیه۲۰۱۰-۲۰۱۲‬یوسفی، رضا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي درست سخنرانی کردنصمدی کهن، مهدی‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي چین، همسایگان و قدرت‌های بزرگ (روابط اقتصادی- سیاسی)ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي خسارت در بیع بین‌المللی و حقوق ایرانذبیحی، سمانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خودآموز تربیت سگهموندز، هیثر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهبردهای پژوهش در مدارس تیزهوشانفیروزی راد، آذر‏‫۱۳۹۵‬‬
کتاب فارسي استراتژی‌های تجاری و کیفیت گزارشگری مالیاشرافی، هما‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي میراگر در سازه(مبانی، طراحی، کاربرد)مخلوقی، رضا‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي سازوکار توسعه پاک در ایران: امکان‌سنجی اقتصادی اجرای پروژه‌های CDMاصفهانی، محمدطاهر‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي فلسفه وجودی انسان در آثار فلسفی سهروردیبخشی، منصوره‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سر و قلب و پاهازند، شاهین‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي بیست گام تا درک کامل بازاریابیمنوچهری، کیا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از فروش چه می‌دانیم؟منوچهری، کیا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي یو یو در بازی ثروتمنوچهری، کیا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعهد سازمانی و عملکرد شغلیواحدی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شبکه‌های اجتماعی مجازی، خانواده و آسیب‌های نوپدیدگنجی ارجنکی، بی‌نظیر‏‫‬‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقش رفتارسازمانی مثبت‌گرا بر عملکرد شغلیطایفه‌سیفی، زهره‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي تابع(دامنه و برد)روستایی، نوشین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقرزدایی و اشتغالزایی با هزینه‌های عمرانییاری، مرتضی‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ایران (موانع و راه‌کارهای حقوقی)علی نقی، نعیم‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫توسعه پایدار شهرهای استخراجی- معدنیغلامی، محمد‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آموزش کاربردی Pivot Table در اکسل…نجات‌خواه، پیام‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي منابع ﻧﻘﺪی داﺧﻠﯽ و روش‌های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮکت‌هافرامرزی، منیره‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي روابط عمومی و بازاریابی از طریق تلفن همراهمنوچهری، کیا‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي خانواده مثبتحامدی، فرحناز‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫جمال یوسف در آیینه‌ی خیال حافظ‮‬عابدی، یعقوب‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫حقوق کودک در کنوانسیون جهانی ۱۹۸۹ و قوانین ایران‮‬شهبا، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫حسابداری مالیات بر ارزش افزوده‮‬مام‌صالحی، پرویز‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي معماری سبز در ساختمان‌های مسکونیاسمعیلی‌دیزج، سحر‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رهبری تحول‌گرا در خدمت رضایت شغلی و عملکرد تیمیعابدینی، سحر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫رضایت شغلی و تعهد سازمانی‮‬پیرانی، جلیل‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي هوش مصنوعی در پزشکیسلطانی علاسوند، پریا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش دولت در کلام اندیشمندان اقتصاد اسلامیمسگریان، بهداد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری مراکز درمانی در گرو فرهنگ سازمانیدرویش‌پناه، شهرام‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیطهماسبی‌بلداجی، سمیه‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مزدوران جنگی و جایگاه آنها در حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی (آموزه‌هایی از جنگ ایران و عراق)اصلانی، حسام‌الدین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ایستایی دانش؛ چالشی جدید برای سازمانهای پیشروزمانی، آرش‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي شبکه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانهامرادی، فرانک‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫ﻧﻘﺶ ﻣﺪیریت داﻧﺶ در ﺑﻬﺮه‌وری ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ‮‬مردمی، سمیه‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي بیوشیمی هورمون،ادرار و خونسبزواری‌زاده، مصطفی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمار پایه در علوم رفتاریک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چمپای آرامشخورشیدیان، آیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي باکتری‌شناسی عملیسبزواری‌زاده، مصطفی‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي تاملی در اندیشه‌های فلسفی، تربیتی،سیاسی و تاریخ نگاری ابن‌مسکویه رازیمهری، هژیر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمین رعنا : (داستان)امیریان، سمیرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دانش سازمانی مثبت‌گراک‍م‍رون‌، ک‍ی‍م‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت سود در بورس اوراق بهادارطلیمی، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی آموزش عالیکشتکاری، ژينوس‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ناتوانی‌های یادگیری ( براساس DSM-5)محمدی، خدیجه‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مطالبات رهبری از دستگاه قضاخ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زوج‌درمانی هیجان‌مدارمیرزالو، محمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر انسان‌شناسی عرفانی مولویخواجه‌گیر، علیرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫الگوریتمهای فراابتکاری در سیستم موجودی چند‌سطحیتخمه‌چی، نفیسه‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي کندو]: راهنمای مبتدیانسنسئی، هولت‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي محصولات غذایی فراسودمنددرودی، الناز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد سیستم هوشمند کنترل فشار در آبرسانی‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کارآفرینی با مدیریت استراتژیکمرادی، سهیلا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد توابع حسابداری و مالی در اکسلچهره‌گشا، مجتبی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جنسیت و فضازارعی، سپیده‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تن‌گفتارمنوچهری، کیا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ورزش و فعالیت بدنی برای تندرستیفروحی، محمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت ارتباط با مشتریدارایی، حسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمار کاربردی تحت نرم‌افزار اکسلسینگپوروالا، داریوش‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری خانه فرهنگ و کتابخوانی( با رویکرد اجتماع پذیری و تشکیل فضای سوم)سلیمانی، الناز‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با ساعت مچیت معجزه کنتبریزی، محمد‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرهنگ لغات و اصطلاحات ویس و رامین( اثر فخرالدین اسعد‌گرگانی)مسلمی‌زاده، محبوبه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معرفی و کاربردهای معماری مدل رانده در مهندسی نرم‌افزارگنجی ارجنکی، بی‌نظیر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتریانحسینی، سیده‌فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بهره‌وری با رویکرد منابع انسانیرشیدپور، محمدسجاد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اولین سال در درمان شنیداری-کلامیمحمدی، لیلی‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي جایگاه مالیات بر ارزش افزوده: در پرتو اصول دادرسی منصفانهموالی، همایون‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محاسن‌الکلامدرویشی، محمدربیع‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگرشی نو بر نقش دانشمندان ایرانی در شکوفایی تمدن اسلامی(بعد از اسلام تا پایان صفویه)ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در سازمان …گلاب، لیلا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعامل دانشگاه و صنعت: (چالش‌ها، فرصت‌ها و استراتژی‌ها)نیازی، محسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فراتحلیل (نظریه و کاربرد)نیازی، محسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه‌زهرا(س)اکبری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درگه نیازقنبری، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مشق بندگی: برگرفته از کتاب جهاد با نفس شیخ حرعاملیقنبری، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ضیافت نور: برگرفته از دعاهای ماه مبارک رمضانقنبری، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعیین ساختار ترکیبات آلی با طیف‌بینی و طیف‌سنجیاعتدالی‌ حبیب‌آبادی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مرگ بستگان و تاثیر آن بر شخصیت کودکانلطفی‌پور، آسیه‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفریزکوی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي توسعه حقوق محیط زیست شهری: رسالتی برای شهرداری‌هاگنجینه، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جرم‌شناسی و اعتیادزکوی، مهدی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت نظام‌های خدمات کشاورزیضیائی‌مهر، مجتبی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقر و طرد در دنیای جهانیبهالا، ‏‫ا. اس.‬‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خرده‌فرهنگجنکس، کریس‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬‬‬‬‬‬
کتاب فارسي ‏‫چابک‌سازی سازمانی ‮‬احمدی، سیدمحمدمهدی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫پروا‮‬ (داستان)‮‬امینی، پروین‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاثیر ورزشکاران معروف بر جذب اسپانسرقرائی، فاطمه۱۳۹۵.
کتاب فارسي مهارتهای سرپرستی (نگرشی یکپارچه)ابطحی ، معصومه‌السادات‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي زبان و ادب پارسیاحسانی اصطهباناتی، محمدامین‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي خیال خیس گندمواثقی، نفیسه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلیج‌ فارس و نقش حیاتی آن در جهاناصلانی، حسام‌الدین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد رایانه در حسابداری و مدیریتفتاحی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت رفتار سازمانی( با نگاهی به قرن حاضر)‮‬ایرانپور، سارا‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ژنومیک و پزشکی شخصی آنچه نیاز است همه بداننداسنایدر، مایکل پل‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ارث زوجه و والدین متوفی از منظر ادیان کتابیبهنیافر، احمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت فراموشی سازمانی (با رویکردی بر آموزش عالی)هاشمی، سیدحمیدرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نظریه تا عمل مرکز یادگیری جبرانی و روش مشارکتی: تکنولوژی آموزشیسیاحی، صمداله‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خط مشی گذاری عمومیرضوی مهر، نرگس‌السادات‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تجهیزات ابزار دقیق: اصول کارکرد و کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنعتفتوحیان چناری، حسین‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مرج‌البحرینحسینی‌کوه‌کمری، اسماعیل‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي امنیت‌نمایی اقتصاد ایراناسلامی‌ شعبجره، زهرا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خاکستریعسگری بزچلوئی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تئوری زمینه‌ای در علوم انسانیمعینی، محمدرئوف‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی رفتار سازمانیاحمدی، محمد‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي مدیریت زنجیره تامین پایدارتخمه‌چی، نفیسه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آنتن‌های میکرواستریپ درحوزه فرکانسی UWBمجرد، سعید‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي حضرت عشقزارعی، مائده‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و ارتقای عملکرد سازمانیموفق‌یامی، مسعود‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعیآقایی، هادی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرآیند جوشکاری به روش المان محدودنیک‌آبادی، سعید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جریان آشفته سیال در موتورهای احتراقیزارع‌نژاد اشکذری، عباس‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دلسوزانه کلاسریدنور، کتی‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راهنمای عملی پایان‌نامه کیفیبیکلن، ساری ناپ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری بهای تمام شده۳پناهی، مهدی‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم جدیدمحمدی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحولات سوریه و امنیت ملی جمهوری اسلامیبشارتی، محمدرضا‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي فلسفه حسابداریماتز، رابرت کوهن‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي کیفیت حسابرسیرحیم پور، علی‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی فلسفی و فرهنگ نامگذارییعقوبی، جعفر‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش تفکرآرومچی، دنیز‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مسئولیت انتظامی سردفتران در حقوق ایرانعباس‌زاده، سمیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز و آثار آنحیدری، فاطمه‏‫‫۱۳۹۵. ‬‎‏‬
کتاب فارسي تکنیک‌های فیزیولوژی آزمایشگاهیسلیمانی، لیلا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق معماری شامل تعاریف قوانین مصوبات هیات وزیرانقربانی‌نیا، انسیه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کنوانسیونهای بین‌المللی گمرکی و نگاهی به تسهیل تجارتجعفری، بهزاد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫آزمایشگاه فیزیک پایه (مقاطع کاردانی و کارشناسی)‬مهاجری، مهدی‏‫‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اصول مدیریتسلیمانپور، مسلم‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي مبانی کنترل تمرین، آماده‌سازی و تغذیه در ورزشفروحی، محمدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر آموزش شیمی بر بنیاد فلسفه شیمیبازقندی، پروین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نوروزنامهابتیاع، سیما‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی آبنباتیمعلمی‌زاده، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به تعهدات وکیل و موکل در نظام حقوقی ایرانفیاضی، روح‌الله‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نکات نحویه و بلاغیه فی‌القرآن (سور مدنیه)حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الصرف فی‌القرآن (من سوره‌الانفال الی النمل)حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد نظریه زمینه‌ای در تحقیقات اجتماعیمعینی، محمدرئوف‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین‌الملل بشردوستانهزکیان خرم‌آبادی، فرزاد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تیزهوشحبیب‌زاده‌گنجی، قدیر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دولت‌های عضو ان.پی.تی و عملکرد ایران : (تعهدات ، ماهیت ، آثار)امانی، هوشنگ‏‫۱۳۹۵.

 

کتاب فارسي بنه (Pistacia atlantica): مروارید سبز جنگلهای یاسوجیوسفی، مسعود‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی مجتمع مسکونیهجرتی لاهیجانی، آرش‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي اشعار مادربزرگخ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قوم‌نگارینیازی، محسن‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش‌های اجرای آبیاری قطره‌ایصدرالدین، علیرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس: آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت اجرایی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد پیام‌نور (جبرانی)س‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داغ فقرنیازی، محسن‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی ایستگاه‌های راه‌آهن از منظر دفاع غیرعاملهاشمی فشارکی، سیدجواد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری شرکت‌های تجاری غیرسهامیقهرمانی، بهزاد‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي رسالت یک زن جادوگرحیات‌الغیب، سیدرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و فضای رقابتییوسفی، روح‌الله‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آداب صوفیانهساعدی‌نیا، سیدمحمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعاتی حسابداریگ‍طم‍ی‍ری‌، اح‍م‍د‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس زبان تخصصی رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورآقازاده ابری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندیشه‌های فلسفی و عرفانی شاه‌نعمت‌الله ولی‌کرمانیمیرحسینی، قوام‌رضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پرواز با اباذرصادقی، مهری‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای عملی نرم‌افزارهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر SPSSزندی، فرزاد‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سلامت روان بر ساحل روانشناسی مثبتزینی‌وند، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محاربه و افساد فی‌الارض در حقوق موضوعهملک‌ آستانه، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انتقال یون در کلروپلاست با نقش آن در تنظیم فتوسنتزهردیان، آندری‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تعادل بین کار و خانوادهعابدی، محمد‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تمرین و بیومکانیک‌‌های پیشرفته دوهای سرعتمحمدی میرزایی، روح الله‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حقوق اداری و نظارت بر ادارات از منظر قانون ایرانعزیزی، یزدان‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقشه‌برداری نوین در معماری و شهرسازیمنصوری، منصور‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات مدیریتی ارایه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجیرشیدی، آیدین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بازشناسی مبانی نمادهای ماسونی در آیین یهودخواجه‌گیر، علیرضا‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقش ویژگیهای شخصیتی در اضطراب امتحانهاشمی، وجیهه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه واسطه‌ها در تحریمحاجی‌علی‌اکبری، فیروزه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز و انسان‌سازیجعفری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی را در آغوش بگیرسلیمی، ساسان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاخص توسعه و کارآفرینی جهانی سال 2014اک‍س‌، ‏‫زول‍ت‍ان‌ جی.‬‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۲)‬ بر اساس الگوی پیوستگی جیمز روزناعسکری، امیرحسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سازمان‌های عدالت محوربهرامی علی‌آبادی، باقر‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي خواستگار مریخیمعلمی‌زاده، مریم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کشاورزی شهری (از برنامه‌ریزی تا معماری)سلیمانی، علیرضا‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیلم ببین، کتاب بنویسامیرحسینی، شهناز‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي قرارداد اختیار و قواعد عمومی قراردادها در حقوق موضوعه ایرانجابری، حجت‌الله‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي برند سازمانی در صنعت بیمهبازیار، فرهاد‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تزیینات معماری در دوره تیموریانگمشادزهی، عبدالکریم‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي صکوک مرابحه در بانکداری اسلامیصمدی تیراندازی، رقیه‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي امضا الکترونیک از منظر ثبت آنیشایسته بیلندی، حامد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دل‌نوشته‌های مرشدملکوتی‌خواه، محمد‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اعتقادقدمی، یعقوب‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مقدمه‏‏‏‌ای بر نانوتکنولوژی و کاربردهای آن در مهندسی شیمیاسماعیلی، حسین‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: intermediate Iخداشناس، محمدرضا‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: intermediate IIخداشناس، محمدرضا‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي مدرس، مجتهد تنهای مجلسمعتمدی‌ راد، محمد‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي Detection of essential with nano-sorbents and micro extractionپیریایی، مرضیه‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Stratgic planing in public sector (theory and practine)قمیان، محمدمهدی‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of contemporary Slangخداشناس، محمدرضا‏‫۱۳۹۵‬

 

کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of physical education and sports scienceخداشناس، محمدرضا‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Improve your ESP; using audio visual materialsتک‌روستا، محمدرضا‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Educational technologyگنجی مغانلو، رویا‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Public protest and human rightsجلیلی پیران، شمس‌الدین‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي AVANT GARDEمیرپادیاب، سیدکسری‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي سلفی‌گری در مصر و دوره جدید‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫ساخت و صرف کلمات غیر سالم در عربی: ( مضاعف،‌ مهموز و معتل و قوانین ادغام، ابدال و اعلال)‮‬رسول‌نیا، امیرحسین‏‫‬۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مختصر حقوق کیفری عمومی (کلیات، پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در قبال آن)یزدیان جعفری، جعفر‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نوای رمضان‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ریاضی پایه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ریاضی عمومیتوتونچی، آرش، ۱۳۶۰‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (همراه با پاسخنامه) رشته‌های: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمحمدی، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک (همراه با پاسخنامه) رشته‌های مدیریت: اجرایی، بازرگانی…س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي توسعه اقتصادی روستاها: مطالعه موردی دهستان فیلستانزهره‌وندی، احسان‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي گل‌های شادیخسروی، فرزانه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمون‌های ترمی درس حسابداری مدیریت رشته مدیریت اجراییس‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آشنایی با مدل‌های برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام…مرادزاده، مسلم‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس حسابداری مدیریتس‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس اقتصاد مدیریتسعیدی‌راد، علی، ۱۳۵۵‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺮمی درس سازمان‌های پیچیده دیدگاه استراتژیک۱۳۵۵۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس روش تحقیق پیشرفته (آموزش محور) روش تحقیق کاربردی(آموزش محور)آقازاده ابری، فاطمه‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زمین‌شناسی ( برای دانشجویان عمران)سپهریان‌نسب، بابک، ۱۳۵۳‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي چشم‌اندازی بر ریخته‌گری فومیامینی‌نجف‌آبادی، رضا‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي آمیخته‌های بازاریابی در صنعت نانالهی‌نیا، علی‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي آلودگی ناشی از انتشار گازهای مونوکسید و دی‌اکسید‌کربن در ایستگاه‌های گازامیدی، امیرحسین‏‫۱۳۹۴.‭‬

 

, , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *